Op bijzondere locaties aan de Noord-Groningse kustlijn zijn imposante kunstwerken te zien van 13 internationale kunstenaars.

In 2017 is het 300 jaar geleden dat het Noordzeekustgebied getroffen werd door een zware stormvloed, de Kerstvloed van 1717. Tijdens Expeditie Kerstvloed wordt stilgestaan bij het thema de kracht van water, toen en nu.
Mijn werk “waar de laatsten zijn weggegaan” is geplaatst op d’ Olle Weem. Olle Weem is een wierde met een 12 tal grafstenen en de plek waar ooit de nederzetting Vliedorp heeft gestaan. Tijdens de kerstvloed zijn hier 32 huizen, 48 mensen, 142 koeien, 29 paarden, 16 varkens en 194 schapen verdronken. Op deze plek staat tijdens de kunstroute een verbeelding van een aanlegsteiger. De steiger als transitieplek waar land in water over gaat en andersom. De plek waar je mensen uitzwaait en opwacht. Waar je vol verlangen kan turen naar hetgeen je verwacht of mist.

Opbouwdagen geassisteerd door Gerco. Cameraploeg op bezoek en samen met archeoloog Eddy van der Tuin de bodemonderzoeken tijdens voorbereidende graafwerkzaamheden.

Tijdens het onderzoek dat aan dit ontwerp vooraf ging, kwam ik de ledenmaten boeken tegen van de kerk die op deze plek stond. Het Doop en trouwboek 1711-1781. Register der ledematen der kerke jesu christi tot Vliedorp en Nijlerk, gevonden door D. J. Berhuis, Pastor aldaar den 4 oktober 171. Bij een aantal namen stond de aantekening Obiit in Diluvio (omgekomen in de vloedgolf) of ambo mortui in diluvio (beiden gestorven tijdens de overstroming). Zo kon ik 35 van de 48 omgekomen mensen een herleiden en op de plek memoreren. De overige 13 namen zijn onbekend en zijn aangeduid met de tekst obiit in diluvio.

 

Met dank aan de mensen van de archieven Wijgroningers.

Meer info:www.kerstvloed1717.nl
Opening: zaterdag 1 juli, 13.30 uur